Privacyverklaring

Privacyverklaring 1021x680

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 november 2018.
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. 


Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Ook geven wij informatie door aan andere partijen om online een betere service te kunnen verlenen, denk aan Google Analytics. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van (kunnen) uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt

Contactformulieren en e-mail

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website. Onze website maakt gebruik van tracking cookies om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen voor producten of diensten. We plaatsen daarnaast functionele cookies om het gebruik van onze website eenvoudig te maken. Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van o.a. Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Via uw browserinstellingen kunt u geplaatste cookies eenvoudig verwijderen. Houd er rekening mee dat de website niet optimaal werkt. Let er ook op dat u de instellingen apart voor elke browser en device die u gebruikt, aanpast.

Bewaarperiode


We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af het doel waarvoor wij ze verzamelen en gebruiken. Het is mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens langer bewaren als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om de veiligheid te verzekeren en fraude te voorkomen.Uw rechten


U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Sweelinckplein 1, 2517 GK Den Haag T: 070 - 338 74 38 Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleert u daarom regelmatig deze verklaring.

Schrijf een review

Voor binnen- en buitenschilderwerk, grote en kleine projecten in Den Haag en omgeving: Parkstaete Schilderwerken staat bekend om het leveren van goede kwaliteit. Wij werken volgens de wens van onze cliënten en houden contact over de voortgang van het project. Uit ervaring blijkt dat onze klanten de wekelijkse evaluaties erg waarderen. De gemaakte afspraken worden bij oplevering doorgenomen. Dit geeft een bevredigend projectresultaat. Lees hier de reviews op "Klanten Vertellen".

Vraag een vrijblijvende offerte aan: